Nederlandse klanten

Al jaren is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland op import- en exportgebied. Bij het verkopen van goederen of het leveren van diensten is altijd sprake van een economisch risico. Dit risico valt over het algemeen in eigen land goed in te schatten. Maar wat is de gang van zaken bij incasso’s van Duitse klanten? Hoe kan een Nederlands bedrijf zich wapenen tegen betalingsuitval? Hoe kan een vordering succesvol worden geïnd in Duitsland? De antwoorden vindt u bij ons geregistreerd incassobureau. Wij zijn juridisch bevoegd om voor bedrijven incassodiensten in Duitsland uit te voeren. Ook zijn we gemachtigd om vorderingen voortvloeiend uit juridische aanmaningen binnen te halen en de dwangsom in de vorm van roerende goederen te innen. Nederlandse klanten profiteren van onze professionele en vakbekwame incassodiensten tegen voordelige prijzen. In Duitsland bestaat een wettelijke  registratieplicht  voor incassobureaus. In tegenstelling tot de regelgeving in Nederland  waar geen registratieplicht bestaat, zijn in Duitsland  alleen  geregistreerde incassobureaus bevoegd om  hun diensten uit te voeren en de gemaakte kosten conform wettelijke richtlijnen in rekening te stellen. Nederlandse Incassobureaus zijn over het algemeen niet in Duitsland geregistreerd en zijn daarom ook niet bevoegd om  incassodiensten in Duitsland  uit te voeren en de hiervoor gemaakte kosten bij de debiteur in rekening te brengen. Dit betekent dat het verrichten van incassodiensten en het vorderen van een vergoeding van incassokosten bij de debiteur door een niet geregistreerd incassobureau een schending  is van de Duitse wetgeving.

Een trouwe Nederlandse klant omschreef de samenwerking met ons bedrijf als volgt:

In 2003 zijn wij op zoek gegaan naar een Incassobureau in Duitsland, dat ons kon helpen met het binnenhalen van openstaande en moeilijk inbare vorderingen van Duitse afnemers. Via een zakelijke relatie in Nederland hebben wij destijds een aanbeveling gekregen om contact op te nemen met Inkassounternehmen Claahsen in Kleve, met wie men zelf bijzonder goede ervaringen had voor incasso transacties in Duitsland.

Vanaf die tijd gebruiken wij Inkassounternehmen Claahsen voor al onze incasso aangelegenheden in Duitsland en zij hebben zich in de afgelopen jaren meerdere malen een uitstekende partner getoond en ons zeer succesvol geholpen.

Men is zeer goed ingevoerd in de Duitse wetgeving m.b.t. incasso en faillissement aangelegenheden en zijn zeer goed in staat om haar cliënten te adviseren over de juridische stappen die er kunnen worden genomen.

Wij kunnen de diensten van Inkassounternehmen Claahsen dan ook zeker aanbevelen aan Nederlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn.

Leo A. Lampert
Business Development Manager
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1

4941 VK Raamsdonksveer/The Netherlands

Neem contact met ons op. Wij staan u graag in het Nederlands te woord.